Hoogsensitiviteit

Of Hooggevoeligheid?

De term hoogsensitief en hooggevoelig wordt in Nederland als synoniem gebruikt. Hooggevoelig zijn betekent dat je meer subtiele informatie uit je omgeving waarneemt, ze dieper verwerkt en meer verbindingen legt. Hoogsensitieve mensen hebben daardoor vaak meer tijd nodig om al die informatie te behappen en om te reageren op een situatie.

De eigenschap hoogsensitiviteit werd voor het eerst onderzocht en bestudeerd door Dr. Elaine Aron, een Amerikaanse klinisch onderzoekspsycholoog en auteur. Haar boek “Hoog Sensitieve Personen” verscheen in 1996 en er zijn inmiddels 1 miljoen exemplaren van verkocht. Zij gebruikte de volgende definitie van hoogsensitiviteit aan de hand van het acroniem “DOES”:

  • D staat voor diepgaande verwerking
  • O staat voor overstimulatie
  • E staat voor emotionele intensiteit
  • S staat voor sensorische sensitiviteit

De diepe verwerking is de belangrijkste eigenschap van hoogsensitiviteit.

Boten Metafoor

De metafoor van de boten helpt het verschil tussen HSP en niet-HSP beter te begrijpen.

Mensen zijn als boten op het water. Zeilboten merken de kleinste rimpelingen op het water die symbool staan voor de prikkels die we dagelijks ervaren. Grote boten merken daar nauwelijks iets van.

Hooggevoeligen lijken op zeilboten. Als HSP ervaar je dezelfde omstandigheden intenser dan een niet-HSP. Je raakt overprikkeld van iets dat de ander als normaal ervaart.

Maar wanneer je in ontwikkeling van je sensitieve talenten investeert, worden ook de kwaliteiten zichtbaar: creativiteit, oog voor detail, out of the box denken en een groot rechtvaardigheidsgevoel.